امروز : یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

اعضا اصلی کنفرانس

رئیس کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

رئیس شورای سیاست گذاری:

دکتر محمد مهدی اخوی یان

اعضای شورای سیاست گذاری :

دکتر عزیزالله جعفری

دکتر فروغ اسرافیلیان

دکتر پروانه قاسمیان دستجردی

دکتر حمید قبادی

دکتر عباس نامجو

 

دبیر کل همایش: دکتر پروانه قاسمیان دستجردی

دبیر کمیته علمی: دکتر فرشته کیاوش

دبیر کمیته اجرایی: دکتر شهره فضل وزیری

لیست اعضاء کمیته علمی

دکتر اکرم ابراهیم بیگی
دکتر روح اله باقرزاده
دکتر محسن برزگری
خانم صدیقه پاک بین
خانم فاطمه ترابیان
دکتر فریده طالب پور
دکترمیررضا طاهری اتاقسرا
دکترفریناز فربد
دکتر شاهین کاظمی
دکتر مسعود لطیفی
دکتر وحید محمدی
دکتر بنفشه مقدم
دکتر محسن ناصری
دکتر زهرا حسین نژاد

اعضا کمیته اجرایی

سیما کلانتر
فاطمه همتی
مهشید ندافی
المیرا رضایی
شیما گلچین
فاطمه پروانه وار

پوستر همایش
استارت آپ ویکند چیست؟
1396/02/25

استارت آپ ویکند چیست؟          

استارت آپ ویکند که معادل فارسی آن آخر هفته کسب و کار های نوآور نوبنیان است ـ به رویدادهای تجربی نسبت داده می شود که در پنجاه و چهار ساعت برگزار می شوند.

این رویداد اولین بار در سال 2007 توسط اندرو ها ید پایه گذاری شد ـ که در این رویداد افرادی با پیش زمینه تجاری-حقوقی شامل بازاریاب ها ـ مدیران تجاری و افرادی با پیش زمینه فنی شامل برنامه نویس ها ـ گرافیست ها ـ ایده پردازها شرکت می کنند تا در مورد ایده ها بحث و تبادل نظر کرده و آنها را به اجرا در آورند.

در این پنجاه و چهار ساعت افراد ایده های خود را بیان می کنند و بعد از رای گیری و انتخاب ایده های برتر به گروه هایی تقسیم می شوند در ادامه روی عملی کردن ایده های خود کار می کنند و در این بازه مربیان به گروه ها مشاوره می دهند و در آخر در حضور داوران  یک دمو یا پیش نمایش از ایده خود ارائه می دهند تا با توجه به پتانسیلی که ایده شما برای کسب بازار دارد، روی ایده شما سرمایه گذاری کنند و ایده های برتر انتخاب می شود .

در پایان این رویداد شرکت کنندگان توانسته اند به دستاورد هایی چون کسب تجربه ـ ساخت یک استارت آپ در مدت زمان کم و از همه مهم تر به شبکه ای گسترده از فعالان این حوزه دست پیدا کنند.