امروز : یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

اعضا اصلی کنفرانس

رئیس کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

رئیس شورای سیاست گذاری:

دکتر محمد مهدی اخوی یان

اعضای شورای سیاست گذاری :

دکتر عزیزالله جعفری

دکتر فروغ اسرافیلیان

دکتر پروانه قاسمیان دستجردی

دکتر حمید قبادی

دکتر عباس نامجو

 

دبیر کل همایش: دکتر پروانه قاسمیان دستجردی

دبیر کمیته علمی: دکتر فرشته کیاوش

دبیر کمیته اجرایی: دکتر شهره فضل وزیری

لیست اعضاء کمیته علمی

دکتر اکرم ابراهیم بیگی
دکتر روح اله باقرزاده
دکتر محسن برزگری
خانم صدیقه پاک بین
خانم فاطمه ترابیان
دکتر فریده طالب پور
دکترمیررضا طاهری اتاقسرا
دکترفریناز فربد
دکتر شاهین کاظمی
دکتر مسعود لطیفی
دکتر وحید محمدی
دکتر بنفشه مقدم
دکتر محسن ناصری
دکتر زهرا حسین نژاد

اعضا کمیته اجرایی

سیما کلانتر
فاطمه همتی
مهشید ندافی
المیرا رضایی
شیما گلچین
فاطمه پروانه وار

پوستر همایش
استارت آپ چیست؟
1396/02/16

استارت آپ (شرکت های نوآور و نوبنیان )چیست؟  

استارت آپ واژه ای هست که روزانه در اطراف ما از آن استفاده می شود و استفاده از آن به خصوص در نسل جوان هر روز رو به افزایش است اما افراد اندکی درک درستی از این واژه دارند پس به راستی استارت آپ چیست؟

استارت آپ که معادل   فارسی آن شرکت های نوآور نوبنیان است و در یک تعریف ساده به شرکت هایی گفته می شوند که برای حل مشکلی از راه حلی استفاده میکنند که نه درباره خود راه حل و نه درباره موفقیت آن اطمینان ندارند.

اگر بخواهیم توضیح پیچیده تری از یک استارت آپ ارائه کنیم باید شرکتی را در نظر بگیریم که بتوان ویژگی های زیر را به آن نسبت داد:

به این دلیل که استارت آپ ها نیاز دارند که به سرعت رشد کنند نباید محدود به یک منطقه خاص جغرافیایی باشند.

باید مقیاس پذیر باشند یعنی نسبت رشد هزینه ها به رشد درآمد ها نسبتی کوچک باشد برای مثال با ده برابر شدن کاربران یک شبکه اجتماعی درآمد آن هشت برابر شده اما هزینه آن یک ونیم برابر می شود.

و در آخر باید در نظر داشت که در دنیای تکنولوژی هر کس تعریف خاص خود را از استارت آپ دارد و بر اساس آن به این تعریف نوظهور نگاه میکند.